Spanje faalt in de verwerking van zijn stedelijk afval en de uitbouw van een kringloopeconomie

Foto: Schumi4ever

Er bestaan in Europa 2 snelheden wanneer we de afvalrecyclage bekijken, de eerste wordt bepaalt door de Europese instellingen die nu werken voor de doelstellingen die de lidstaten moeten halen tijdens de volgende 10 jaar.  Aan de andere kant is er de snelheid die door Spanje wordt gehaald, een land dat er maar niet in slaagt om de recyclage door de gemeentes te verbeteren.

Momenteel wordt gemiddeld 45 procent van het stedelijk afval in Europa gerecycleerd terwijl het in Spanje blijft hangen op slechts 29 procent.  De overige 71 procent wordt gewoon gestort op een stortplaats.

De commissie leefmilieu van het Europees Parlement keurde onlangs de nieuwe doelstellingen voor de volgende jaren goed en men denkt dat het voorstel in de algemene vergadering van het parlement in april  zal goedgekeurd worden.

Vanaf dat punt, in 2025 zullen alle Europese lidstaten 55 procent van hun stedelijk afval moeten recycleren, een doelstelling die tegen 2035 zal oplopen tot een recyclage van 65 procent van alle stedelijk afval.

Recyclage is een van de pilaren van de kringloopeconomie, dit is een economie waarin men de afvalproducten wil gebruiken als een van de grondstoffen voor de industrie.  Het is volgens een aantal specialisten een kwestie van overleven, met de steeds groter wordende wereldbevolking zijn er simpelweg onvoldoende grondstoffen beschikbaar.

Maar in landen zoals Spanje klinken deze doelstellingen zoals pure science fiction. Volgens Carlos Arribas van de milieubeweging,   Ecologistas en Acción, is dit onmogelijk, het is gewoon materieel onmogelijk om de 55 procent doelstelling tegen 2025 te halen.

De laatste Eurostat gegevens geven hem dan ook gelijk.  In 2016, de laatste beschikbare gegevens, recycleerde Spanje 29,7 procent van zijn stedelijk afval.  Maar het ergste aan deze gegevens is dat deze hoeveelheid sindsdien gelijk gebleven is sinds 2010.

Bronnen binnen het ministerie van Landbouw, Visvangst en Leefmilieu geven toe dat er maatregelen moeten getroffen worden om de recyclage met 20 procent te laten stijgen.  Het ministerie beweert dan ook dat het een plan heeft om de kringloopeconomie in de periode 2018-2020 te laten stijgen zodat aan de Europese eisen kan tegemoet gekomen worden.

Als alle maatregelen die in het plan staan worden uitgevoerd dan zal, volgens het ministerie, Spanje de Europese doelstellingen tegen 2020 halen.

Dit jaar wil de Europese  Commissie (EC) een rapport opmaken met daarin opgenomen de vooruitgang die de lidstaten maken zodat er tijdig een alarm kan gegeven worden aan die landen die in de problemen kunnen komen met de doelstellingen voor 2020.  Spanje komt ongetwijfeld terecht op de lijst van lidstaten die de doelstellingen niet zullen halen.  Vorig plaatste de Europese Commissie Spanje al op een lijst van acht landen die werden aangemaand om hun inspanningen te vergroten.

In de analyse onderstreepte de Commissie wel de verschillen tussen de Spaanse regio’s.  La Rioja, bijvoorbeeld, komt boven de 50 procent uit wat betreft het recycleren van het stedelijk afval maar de Canarische Eilanden, Madrid en Galicië komen nog niet aan de 20 procent.  Daarom vragen Europese beleidsmakers voor een grotere coördinatie tussen lokale, regionale en nationale autoriteiten.

Het ministerie zegt dat de nationale overheid enkel zeggenschap heeft over de wetgeving en de algemene planning, maar dat het de regionale en lokale overheden zijn die zeggenschap hebben over het eigenlijke afvalbeheer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *