Spanje is de grootste Europese bio-producent in de Europese Unie

Spanje is een landbouwland en er wordt steeds meer en meer op een verantwoordelijke manier met de groente- en fruitproductie omgegaan. In 2015 had Spanje een arsenaal aan biologische gewassen van meer dan 1,9 miljoen hectare ter beschikking en het was daarmee de grootste bio-producent van de Europese Unie. Op vijf jaar tijd had Spanje 22% landbouwgrond ter beschikking voor biologische landbouw.

Het Europese Bureau voor de Statistiek Eurostat heeft de bio-productie in de EU landen onderzocht en daaruit is gebleken dat Spanje nog steeds de grootste bio-producent inde Eurozone is. Het afgelopen jaar is het arsenaal aan voor biologische teelt bestemde hectare grond van 1,6 naar 1,9 miljoen gestegen. Spanje staat als eerste land op de lijst gevolgd door Italië met 1,5 miljoen hectare, Frankrijk met 1,3 miljoen hectare en Duitsland met 1 miljoen hectare.

In totaal had de EU het afgelopen jaar 11,1 miljoen hectare met biologische gewassen en dat is een stijging met 21,1% ten opzichte van vijf jaar geleden. Terwijl Spanje het land is met het grootste arsenaal biologische landbouwgrond is, waren Malta, Ierland en Roemenië de landen met het kleinste aandeel.

Het biologische teeltoppervlak groeide het meest in Kroatië (+377%) en Bulgarije (+362%) gevolgd door Frankrijk (+61%), Ierland (+53%) en Litouwen (+49%). Aan de andere kant daalde het areaal het meest in het Verenigd Koninkrijk (-29%) en Nederland (-2,4%)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *