Wat gebeurt er als de alarmtoestand in Spanje op 9 mei afloopt?

Volgens de centrale overheid en verschillende experts hebben de regio’s juridische ondersteuning nodig om coronavirusbeperkingen in te voeren, zoals de avondklok.

De Spaanse premier Pedro Sánchez maakte duidelijk dat zijn regering niet verwacht dat de huidige alarmtoestand zal worden verlengd tot na 9 mei, wanneer deze afloopt. De noodsituatie werd in oktober gestemd in de Tweede Kamer. Het doel was om de regionale regeringen van het land in staat te stellen coronavirusbeperkingen in te voeren, inclusief nachtelijke uitgaansverboden, zonder juridische stappen te moeten voeren voor de rechtbanken. Vanaf 9 mei zullen de regio’s weer verantwoordelijk zijn voor de maatregelen die ze nemen, zoals dat het geval was tussen half juni en oktober vorig jaar, maar ze zullen niet alle bevoegdheden hebben die ze momenteel genieten tijdens de staat van alarm.

Toen in juni vorig jaar de eerste alarmtoestand afliep, leidde de poging om de controle op coronavirusbeperkingen door te geven aan de regionale regeringen tot een reeks rechtszaken, resulterend in een aantal soms tegenstrijdige uitspraken. Juridische experts vrezen dat deze situatie zich vanaf mei zou kunnen herhalen, aangezien eventuele beperkingen van de grondrechten die door de regio’s zijn vastgesteld, juridische ondersteuning vereisen.

De regionale regeringen kunnen een volksgezondheidswet uit 1986 gebruiken als basis voor hun volgende coronavirusbeperkingen, omdat het hen toestaat “de maatregelen te nemen die zij nodig achten” om overdraagbare ziekten te bestrijden.

Veel juridische experts hebben de afgelopen maanden gewaarschuwd voor de noodzaak om deze wet te hervormen om precies te specificeren welke maatregelen de regio’s kunnen nemen zonder de goedkeuring van de rechtbanken te hoeven krijgen, en zo de juridische chaos die afgelopen zomer ontstond te vermijden. De centrale regering vond dat een dergelijke hervorming echter niet nodig was en de regionale besturen zullen nu waarschijnlijk formules moeten vinden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, afhankelijk van de situatie. Rechters hebben het laatste woord over de vraag of ze juridische ondersteuning krijgen.

De huidige alarmtoestand regelt drie belangrijke maatregelen die de grondrechten beperken: de avondklok, perimetrale lockdowns en sociale bijeenkomsten. Volgens de regering en de meeste deskundigen, is de avondklok de enige die zonder juridische ondersteuning zal blijven als de alarmtoestand afloopt. Als een regio deze maatregel wil in stand houden dan kunnen ze gebruik maken van de eerder genoemde volksgezondheidswet uit 1986 en vervolgens wachten op het antwoord van de rechters.

Er zijn minder twijfels over de bevoegdheden van de regionale overheden om de toegang tot en het verlaten van hun grondgebied te beperken, evenals beperkingen op groepen mensen op straat of in besloten ruimtes. De administraties hebben de macht om de perimeter van hun gewesten te sluiten en om provincies, gemeenten en zelfs wijken af ​​te sluiten , zoals afgelopen zomer gebeurde. Met de steun van de rechtbanken kunnen ze ook het maximale aantal mensen op sociale bijeenkomsten, zowel binnen als buiten, beperken.

Andere maatregelen die de regionale regeringen hebben toegepast, zoals het sluiten van bars en restaurants binnenin of de opschorting van niet-essentiële activiteiten, beperken de grondrechten niet, wat betekent dat ze niet de dekking van de staat van alarm nodig hebben, noch een wettelijke toestemming. Hetzelfde geldt voor het sluiten van openbare ruimtes zoals parken en voor het beperken van openingstijden voor winkels en de horeca. De regio’s kunnen deze maatregelen invoeren zonder de toestemming van de rechterlijke macht, hoewel tegen elke uitspraak natuurlijk beroep kan worden aangetekend bij de rechtbank.

Voorlopig moet de centrale regering, een coalitie van de Socialistische Partij (PSOE) en Unidas Podemos, nog aankondigen of ze wetgeving zal goedkeuren die gemeenschappelijke maatregelen voor het hele land zal bevatten, zoals afgelopen zomer, toen de het einde van de alarmtoestand vergezeld ging van een decreet dat in het Congres werd aangenomen waarin bepaalde algemene aspecten werden vastgelegd, zoals het verplichte gebruik van maskers in het openbaar en 1,5 meter afstand van elkaar.

Eveneens moet nog worden vastgesteld welke rol de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Inter-Territoriale Raad van de Nationale Gezondheidsdienst (CISNS)) zal hebben na 9 mei. De regering dringt erop aan dat beslissingen die genomen worden door dit orgaan, dat het centrale ministerie van Volksgezondheid en de regionale gezondheidsstelsels samenbrengt , moet worden nageleefd door regionale overheden. De CISNS legde bijvoorbeeld de perimetrale lockdowns op tijdens de kerst- en paasweek, en omzeilde ook de oppositie tegen coronavirusbeperkingen die door sommige regionale regeringen, met name Madrid, waren geuit. Zodra de alarmtoestand is opgeheven, zou dit orgaan ook juridische dekking kunnen geven aan maatregelen die de regionale bevoegdheden dreigen te overschrijden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.