Water en elektriciteitsmeters waaraan geknoeid is zijn een probleem in de regio Valencia

Onlangs kregen een aantal gebruikers van water en gas in de regio Valencia een torenhoge rekening voorgeschoteld waarna er dan de beschuldiging volgde van fraude of manipulatie van hun eigen meter.

Dikwijls wisten de gedupeerden niet eens waar hun meters stonden of hadden zij er geen directe toegang toe.  Verrassend genoeg, in de meeste gevallen, waren de gedupeerden zelfs niet in Spanje aanwezig.

Maar de nutsbedrijven gaan er van uit dat de klanten zelf hun meters hebben gemanipuleerd en daarom hebben de meeste gedupeerden en rekening gekregen van rond de € 3.000.   Indien er geen snelle betaling zou volgen zou de water en de elektriciteit afgesloten worden.   Daardoor riskeren de klanten afgesloten te worden van hun basisrechten, de toegang tot lopend water en elektriciteit.

Het onrechtvaardige in dit verhaal zit er in dat de leveranciers geen bewijs hebben voor deze beschuldigingen, het enige bewijs is het verslag van een van hun eigen werknemers die alleen werkt.  Het wordt pas interessant omdat in tegenstelling met de huidige rechtspraak de leveranciers hun klanten op voorhand moeten inlichten over de komende controles zodat de klanten getuige kunnen zijn van de meter opname.

Om een schijn van neutraliteit te hebben laat de werknemer die de controle uitvoert de politie achteraf een verslag maken van de “manipulatie”.  In het rapport staat dat er een manipulatie is geweest maar er is geen bewijs dat de klant dit zelf heeft uitgevoerd.

Naast de problemen die de klanten nu met de leveranciers hebben riskeren zij nu ook sancties van hun gemeentebesturen.

Er is een klein lichtpuntje aan deze zaak, de gedupeerden hebben zich verenigd in een vereniging – the CUSTOMERS AFFECTED BY SUPPLIERS (CAS) – om op deze manier gezamenlijk actie te ondernemen tegen de water en elektriciteitsbedrijven.  Ben je klant die ook door deze handelswijze getroffen is dan kan je misschien ook lid van de (Engelstalige) vereniging worden.

Contact info: +34 965 207 719 (‘s ochtends), info@rhv-lawfirm.com.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.